Dve veci z Indie, ktoré stoja za povšimnutia: - Uber sa zbavuje biznisu s doručovaním jedla v krajine a dostane za to podiel v Zomato https://www.nytimes.com/2020/01/20/technology/uber-eats-zomato.html - Jeff Bezos sľubuje ekologické reformy biznisu. Pekné na pohľad, otázka či naozaj riešia... (Viac)